ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM POLİTİKASI
Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi konusunda faaliyet gösteren kurumumuz;

Hizmet faaliyetlerimizde sektörün en iyisi olmak için çevre etkilerini ve riskleri de göz önünde bulundurarak,

Sürdürülebilir yaşam için mevcut çevre, kalite, insan kaynakları, imar vb. politikalarına yön veren veya alternatif politikalar üreten lider ve yenilikçi bir Organize Sanayi Bölgesi olmayı,

Sistematik ve bilimsel yaklaşım metotları ile katılımcılarına hizmetler sunarak, birlikte sürekli gelişmeyi, bu nedenle ülkesi ve diğer ilgili taraflar için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı,

Çalışma alan ve faaliyetlerinde geçerli olan yasal şartların gereklerini karşılamayı,

ISO 9001 & ISO 14001 & TS 18001 Standartlarına İstinaden Sürekli Gelişmeyi Felsefe Edinmeyi,

Çevre, Kalite, İmar, Sağlık, Güvenlik, insan kaynakları vb. adına bilimsel verileri kullanarak gelişmeyi değişmeyi ilke edinen, İlklerin ve enlerin mimarı lider ve yenilikçi bir OSB olmayı,
Uygun kaynak ve teknolojiyi kullanmayı,

Hizmet faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynakları verimli kullanmayı,

Çevre kirliliğini azaltmayı,

Katılımcı odaklı, stratejik ve sistematik bir yönetim anlayışını benimsemeyi,

Çevre ile ilgili acil durumları belirleyip, bunları azaltacak şekilde amaç ve hedefler oluşturarak, hedeflere varma konusunda gerekli programlar ve çalışmalar yapmayı,

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini sağlamak ve buna uygun çalışma ortamını oluşturmayı ayrıca tüm çalışanlarımıza eğitimlerle motive etmeyi,

Çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilincinde olup, güvenli ve sağlıklı bir ortamın oluşması için gerekenleri yapacağını taahhüt eder.