OSB Hizmetler
Ana Sayfa > OSB HİZMETLER > İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı :

Başvuru Beyan Formu (DOC)

Çalışma Ruhsatı Dilekçe (DOC)

ÇED Raporu (DOC)

DİB İçin Dilekçe Örneği (DOC)

İş yeri çalışma ve ruhsat müracatı için gerekli evrak listesi  (DOC)

 1. Yapı Ruhsatı talep yazısı
 2. İmar Durumu - Kot kesit - Aplikasyon
 3. Çed ( Çevre Etkileşim Deperlendirme ) Raporu
 4. Proje Onayı hizmet bedeli ödeme makbuzu
 5. Parsele ait Zemin Etüt Raporu 4 adet
 6. PROJELER (Proje İAYOSB Kapaklı hazırlanacaktır.)
  • a - Mimari (Proje müellfi ve yapı denetin onaylı ) 4 takım
  • b - Statik (Proje müellfi ve yapı denetin onaylı ) 4 takım
  • c - Elektrik (Proje müellfi ve yapı denetin onaylı ) 4 takım
  • d - Mekanik (Proje müellfi ve yapı denetin onaylı ) 4 takım
  • e - Isı yalıtım projeleri
  • f - Asansör ( Varsa) Projesi
 7. PROJE MÜELLİFLERİ EVRAKLARI
  • a -Mimari Proje müellifi
   • 1 - Diploma fotokopisi
   • 2 - Büro Tescil Belgesi
   • 3 - İmza sirküleri
   • 4 - Prj.Müellifi Taahhütnamesi
  • b - Statik Proje müellifi
   • 1 - Diploma fotokopisi
   • 2 - Büro Tescil Belgesi
   • 3 - İmza sirküleri
   • 4 - Prj.Müellifi Taahhütnamesi
  • c - Elektrik Proje müellifi
   • 1 - Diploma fotokopisi
   • 2 - Büro Tescil Belgesi
   • 3 - İmza sirküleri
   • 4 - Prj.Müellifi Taahhütnamesi
  • d - Mekanik Proje Müellifi
   • 1 - Diploma fotokopisi
   • 2 - Büro Tescil Belgesi
   • 3 - İmza sirküleri
   • 4 - Prj.Müellifi Taahhütnamesi
  • e - Zemin Etüt
   • Jeoloji müh.
    • 1 - Diploma fotokopisi
    • 2 - Büro Tescil Belgesi
    • 3 - İmza sirküleri
    • 4 - Prj.Müellifi Taahhütnamesi
   • Jeofizik müh.
    • 1 - Diploma fotokopisi
    • 2 - Büro Tescil Belgesi
    • 3 - İmza sirküleri
    • 4 - Prj.Müellifi Taahhütnamesi
 8. YAPI DENETİM FİRMASI EVRAKLARI
  • a - Yapı Denetim İzin Belgesi
  • b - Yapıya ilişkin Bilgi Formu ( YİBF)
  • c - Yapı Dent. Hizmet sözleşmesi
  • d - Yapı Denetim Taahhütnamesi
  • e - Proje Kontrol Formu
  • f - Denetici ve Kontrol Elm. İkametgah
  • g - Yetkili müdür imza sirküleri
  • h - Denetici Belgeleri fotokopileri
 9. YARDIMCI DENETÇİ EVRAKLARI
  • a - Diploma fotokopisi
  • b - İkametgah belgesi
 10. MÜTEAHHİT EVRAKLARI
  • a - Faaliyet Belgesi (İnş. yapabilir ibaresi )
  • b - Vergi Levhası fotokopisi
  • c - İmza Sirküleri
  • d - Müteahhitlik sözleşmesi
  • e - Müteahhitlik taahhütnamesi
 11. ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI
  • a - Şantiye Şefi sözleşmesi
  • b - Diploma fotokopisi
  • c - İkametgah belgesi
  • d - İmza Sirküleri
  • e - Mühendisler Od.Şan.Şefi Sicil Dur.Bel
  • f - Şantiye Şefi Taahhütnamesi
 12. Yapı Denetim Ücreti ( Y.D. Sözleşmesi %20 lik kısmı ) ödeme makbuzu
 13. Yapı Denetim sözleşmesi Damga vergisi makbuzu

NOT : Tüm Projeler İAYOSB Kapaklı olacak (Proje kapakları İAYOSB' den temin edilebilir)


YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN) - GEREKLİ BELGELER

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi talep yazısı (Mal Sahibi)
2. Yapı Denetim Raporu (Yapının projelerine Fen ve Sağlık kurallarına uygun olarak yapıldığını belirten)
3. Isı Yalıtım Raporu (Yapı Denetim Firmasınca verilecek)
4. İş Bitirme Belgesi (Yapı Denetim Firmasınca verilecek)
5. İnşaatla ilgili SSK' dan ilişiksizlik belgesi
6. ÇED ( Çevre Etkileşim Değerlendirme ) Raporu
7. 13 x 18 ebatında 4 cepheden çekilmiş resimler.
8. Asansör ( varsa )belgeleri
9. İskan hizmet bedeli ödeme makbuzu
10. Sığınak Raporu (Yapı denetim firmasından)(Emsal alanı 3000 m2 nin üzerinde olan yapılar için)
11. Tuzla Belediyesi Emlak Vergisi Beyanı (tasdikli fotokopisi)
12. Rıhtım Veraset ve harçlar Vergi Dairesi' nden İlişiği yoktur yazısı
13. Kanal Bağlantı Kontrol Tutanağı ( İAYOSB Onaylı )
14. İSKİ Altyapı katılma payı ve proje onay hizmet bedeli ödeme makbuzu