OSB Hizmetler
Ana Sayfa > OSB HİZMETLER > Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Seçkin Üniversiteler ile üniversitelerde üretilen bilginin ve teknolojinin sanayide kullanılmasına ve sanayinin toplumun ihtiyaçlarına göre akademiye yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler de, İAYOSB yönetimi olarak üretimimizin niteliğini güçlendirecek çözümlerin, üniversitelerle el sıkışmaktan geçtiğinin bilinciyle hareket ettik ve bu yolda üniversitelerle işbirliği sağlayarak söz konusu hedefimiz için güçlü adımlar attık. Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi ile stajyer öğrenci, kuluçka hizmeti, proje hazırlama, uluslararası fonlar ve fikri mülkiyet hakları, akademisyenlerden danışmanlık desteği, sağlık, patent, teşvik, girişimcilik, kümelenme, proje geliştirme yönetimi, Ar-Ge ve destek programları gibi faaliyet alanlarında seçkin üniversiteler ile protokol imzaladık.

Borsa İstanbul (BİST) ile uzun vadeli ortaklıklar ve şirket birliklerinin tesisinin yanı sıra, mevcut veya yeni ürünlerinizin piyasada gelişmesine katkı sağlamak için protokol imzaladık.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile tüm katılımcılarımızın DEİK’e üye olma imkânı, yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılım, yabancı girişimcilere ve yeni pazarlara ulaşma imkânı sağlandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile sürdürülebilir büyümenin sanayi odaklı olması gerektiği inancıyla yeni projeler ile güçlerimizi birleştirdik. İlk adım olarak başladığımız turizm alanındaki işbirliğimiz ile vize başvurularınızda daha hızlı ve güvenilir hizmet alabilirsiniz.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)ile yapılan işbirliği neticesinde, ortak bir çalışma sonucu eğitim programları hazırlandı. Ar-Ge Desteği Bilgilendirme Toplantısı, İş Forumu ve Firmalar arası İkili Görüşmeler Etkinliği vb kapsamlı 100’ün üzerinde eğitim programı gerçekleştirildi.

T.C. Kartal 6. Noterliği İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzde hizmet vermeye başlamıştır. Siz değerli katılımcılarımıza ve çevre organize sanayi bölgemizde yer alan firmalara hızlı ve yerinde hizmet vermek üzere kurulmuş olan Kartal 6. Noterliği aracılığı ile tüm işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İŞKUR ve İstihdam Masası projesi ile bölgemiz sanayicilerinin personel ihtiyacını karşılamak için Özel İstihdam Bürosu kurarak aranan niteliklerdeki eleman ihtiyacını karşılamak için proje hayata geçirildi.

Ortak Satın Alma kapsamında OSB’mizin ve sanayicilerimizin ortak ekonomik menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla; Türkiye’nin her bölgesindeki otellerde konaklama, yeme-içme, sağlık ve danışmanlık işlemleriniz için yapılan anlaşmalar ile sanayicilerimize avantaj sağlandı.

Atık su ve Altyapı Projeleri’nin tüm aşamalarını organize edecek "Danışma Kurulu” oluşturuldu. Organize sanayi bölgemizin tüm cadde ve sokaklarında yenileme çalışmaları yapıldı.

Acil Eylem Planı Projesi için OSB Bölge Müdürlüğü ve Bilgili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, acil durum senaryoları oluşturularak, proaktif yaklaşımla önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konularda çalışmalar devam etmektedir.